สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เว็บไซต์ : https://www3.ago.go.th/nitivajra
เฟสบุ๊ก : https://web.facebook.com/Nitivajra.Institute
โทรศัพท์ : 021422183
โทรสาร : 021439477
อีเมล : ntvi@ago.go.th